Dziekanaty

GODZINY PRACY DZIEKANATÓW

 • poniedziałek nieczynne
 • wtorek, środa, czwartek 11:00 – 15:00
 • piątek 9:00 – 15:00
 • sobota 8:00 – 13:00

Kierownik dziekanatu:

mgr Katarzyna Krzak

pokój 110

+48 (41) 349-66-01


katarzyna.krzak@ujk.edu.pl

DZIEKANAT:

Odpłatności za studia

 • ADMINISTRACJA – studia pierwszego stopnia
 • EKONOMIA – studia pierwszego i drugiego stopnia
 • PRAWO – studia jednolite magisterskie

 

+48 (41) 349-65-21

 pokój 120

DZIEKANAT:

Odpłatności za studia

 • ADMINISTRACJA  – studia drugiego stopnia
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – studia pierwszego i drugiego stopnia
 • LOGISTYKA – studia pierwszego stopnia
 • POLITOLOGIA – studia pierwszego i drugiego stopnia
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE  – studia pierwszego stopnia

 

+48 (41) 349-65-23

 pokój 122

DZIEKANAT:

Odpłatności za studia

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – studia pierwszego stopnia,
 • STUDIA SKANDYNAWSKIE – studia pierwszego stopnia,
 • ZARZĄDZANIE – studia pierwszego i drugiego stopnia

 

+48 (41) 349-65-22 , 48 (41) 349-65-12

 pokój 121

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • LOGISTYKA
 • POLITOLOGIA
 • ZARZĄDZANIE

 

+48 (41) 349-65-30

 pokój 100

 • ADMINISTRACJA
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • EKONOMIA
 • PRAWO
 • STUDIA SKANDYNAWSKIE

 

+48 (41) 349-65-52

 pokój 101

WŁADZE WYDZIAŁU PRAWA, ADMINISTRACJI

I ZARZĄDZANIA

zapraszają pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych do udziału  w  Uroczystych Inauguracjach Roku Akademickiego 2017/2018,

 które odbędą się :12.10.2017 r. o godz. 11.00 dla studentów studiów stacjonarnych Iº

oraz 13.10.2017 r. o godz. 15.00 dla studentów studiów niestacjonarnych Iº

w Auli im. prof. A. Malinowskiego

Wykład inauguracyjny wygłosi Jej Ekscelencja Hanna Katariina Lehtinen - Ambasador Republiki Finlandii w Polsce.

Czcionka
Wysoki kontrast