Konferencje

SZANOWNI PAŃSTWO

Zespół Badawczy Antropologii Polityki i Nauki o Cywilizacji Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza w dniach 8-10.12.2017 r. na XXII VERTINIANĘ: „Granice ludzkiego świata. Problem II: istniejące – nieistniejące”.

Niniejszy planowany na trzy edycje międzynarodowy i interdyscyplinarny projekt jest rozwinięciem poprzedniego cyklu naukowych spotkań pod ogólnym tytułem: „Fundamentalne kategorie ludzkiego poznania”. Jego myślą przewodnią jest idea ludzkiego poznania. Konferencja  jest  organizowana  we  współpracy  z  Rosyjską Akademią Gospodarki Narodowej i Służby Państwowej (koordynator: doc. dr Elena Głazkowa) oraz Instytutem Filologii Obcych UJK (koordynator: prof. dr hab. Oleg Leszczak).

Patronem duchowym tej interdyscyplinarnej biesiady intelektualnej pozostaje jej inicjator oraz przewodniczący pierwszych ośmiu spotkań – Profesor Andrzej Wierciński (1930-2003), którego nazwisko zostało utrwalone w nazwie naszych corocznych grudniowych konferencji.

Celem tego projektu jest porównawcze zestawienie możliwie najszerszego spektrum ludzkiego doświadczenia i usystematyzowanie istniejących koncepcji, dotyczących pojęcia istoty człowieczeństwa w odniesieniu do świata w aspekcie jego specyficznie ludzkiej percepcji, konceptualizacji, wartościowania i celowego przekształcania. Centralnym pojęciem tego projektu jest ludzki obraz świata.

Celem tegorocznej konferencji jest zwrócenie uwagi najszerszego grona specjalistów, reprezentujących m.in. naukę o cywilizacji, europeistykę, nauki o polityce, nauki prawne, ekonomiczne, humanistyczne, kulturoznawstwo, filozofię, teologię, jak również nauki ścisłe i przyrodnicze, na niezwykle ważne i interesujące problemy dotyczące modalności ludzkiego postrzegania świata przez pryzmat kategorii istnienia i nieistnienia zarówno w energomaterialnym, jak i informacyjnym aspekcie.

Ze względu na możność zainicjowania interdyscyplinarnej dysputy nie przewiduje się podziału konferencji na obrady w sekcjach, za to jedna sesja plenarna zostanie całkowicie przeznaczona na dyskusję. Referat powinien mieścić się w granicach 20-25 min. Wzorem lat poprzednich, oddane do druku opracowania będą opublikowane w czasopiśmie The Peculiarity of Man.

 

Akces udziału w konferencji należy zgłosić do 30.10.2017 r. Odpłatność za udział w konferencji, w ramach którego wchodzi uczestnictwo, wyżywienie i noclegi wynosi 350,00 zł. Niniejszą kwotę do 20.11.2017 r. należy wpłacić na rachunek Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, z dopiskiem: Vertiniana I30.

Raiffeisen Bank Polska S.A.

48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

       dr Ryszard Stefański                               dr hab. Adam Zamojski, prof. UJK

7 grudnia 2017

XXII VERTINIANA: „Granice ludzkiego świata. Problem II: istniejące – nieistniejące”

SZANOWNI PAŃSTWO Zespół Badawczy Antropologii Polityki i Nauki o Cywilizacji Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza w dniach 8-10.12.2017 r. […]
24 listopada 2017
DSC_1414

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego – perspektywy i kierunki ewolucji”

W dniu 17 listopada 2017 r. w auli Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu przy Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Świętokrzyskiej 21 odbyła się II […]
14 listopada 2017

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod hasłem: „Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego – perspektywy i kierunki ewolucji”

Szanowni Państwo, pragniemy serdecznie zaprosić na II Ogólnopolską Konferencję Naukową pod hasłem: „Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego – perspektywy i kierunki ewolucji”  organizowaną przez Wydział  Prawa Administracji  […]
14 lipca 2017

XII ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Dylematy polskiej polityki społeczno-gospodarczej

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wraz z Katedrą Zarządzania i Marketingu Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach […]
27 kwietnia 2017

KONFERENCJA NAUKOWA – MYŚL EKONOMICZNA, SPÓŁDZIELCZOŚĆ, BANKOWOŚĆ, SAMORZĄDNOŚĆ

KONFERENCJA NAUKOWA – MYŚL EKONOMICZNA, SPÓŁDZIELCZOŚĆ, BANKOWOŚĆ, SAMORZĄDNOŚĆ 26 WRZEŚNIA 2017 r. CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I BIZNESU UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, KIELCE UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 21A
Czcionka
Wysoki kontrast