Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

Komunikaty i ogłoszenia

 • Noc Fizyków 2018

  Logo Nocy Fizyków, autor: Sylwia Wąsik 18.04.2018

  Instytut Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach organizuje w dniu 20 IV 2018 roku w godz. od 17:00 do 22:55 cykl wykładów popularnonaukowych i pokazów z zakresu fizyki pt. „Noc Fizyków 2018”. Impreza ta wpisuje się w obchody międzynarodowego święta fizyki zainicjowanego przez Amerykańskie Towarzystwo Fizyczne. Będzie to pierwsze w ramach tej akcji wydarzenie organizowane przez Instytut Fizyki w Kielcach. Adresatami Nocy Fizyków są przede wszystkim mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. W szczególności zapraszamy młodzież szkolną. Jest to doskonała okazja do tego aby zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami naukowców w dziedzinie fizyki, zobaczyć słynne eksperymenty. Noc Fizyków będzie też okazją do odwiedzenia laboratoriów naukowych niedostępnych na co dzień. Autorem logo Nocy Fizyków 2018 jest Pani Sylwia Wąsik

  Więcej informacji o wydarzeniu
 • 19-04-2018

  Dzień Jakości Kształcenia

  Dzień Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym pod patronatem Dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego dr hab. inż. Barbary Gawdzik, prof. UJK.

  czytaj więcej
 • 29-03-2018

  Konkurs

  Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta ze stopniem doktora w Instytucie Chemii.

  czytaj więcej
 • 08-03-2018

  Konkurs

  Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Chemii.

  czytaj więcej
 • 22-02-2018

  Obrona rozprawy doktorskiej

  Dziekan i Rada WM UJK w Kielcach zawiadamiają, że w dniu 07 marca 2018 roku o godz. 15:00 w sali 114, budynek A przy ul. Świętokrzyskiej 15, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Arkadiusza Kurosia.

  czytaj więcej
 • 01-02-2018

  Konkurs

  Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki. W załączeniu formularze zgłoszeniowe w języku polskim i angielskim.

  czytaj więcej
 • 16-05-2017

  Regulamin Studiów UJK

  Uchwała Nr 21/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 lutego 2017 roku zmieniająca uchwałę nr 18/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

  czytaj więcej
 • 16-05-2017

  Regulamin Wydziału

  Uchwała Nr 101/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego; Regulamin Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK

  czytaj więcej
 • 08-06-2016

  Uwaga absolwenci!

  Dziekanat Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego uprzejmie informuje, że na 7 dni przed planowanym egzaminem licencjackim/magisterskim należy dokonać wpłaty za dyplom w wysokości: 60 zł oraz złożyć w dziekanacie n/w dokumenty: ...

  czytaj więcej
Więcej aktualności
Aktualności
 • 20.03.2018 III Ogólnopolska Olimpiada Krystalograficzna W 2014 roku Komitet Krystalografii PAN podjął decyzję o organizowaniu cyklicznie Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w III Ogólnopolskiej Olimpiadzie Krystalograficznej w 2018 roku. W Olimpiadzie mogą brać udział studenci I i II stopnia uczelni naszego kraju, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a także entuzjaści krystalografii. Obejmuje ona dwa etapy: - Eliminacje uczelniane (kwiecień – maj 2018, Instytut Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach); - Finał krajowy (27 czerwca 2018, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego). Termin zgłoszeń do etapu uczelnianego organizowanego przez Zakład Chemii Nieorganicznej Instytutu Chemii UJK (e-mail: agnieszka.jablonska-wawrzycka@ujk.edu.pl): 30 marca 2018 r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie: Instytutu Chemii UJK Plakat głównego organizatora (PAN), związany z III Ogólnopolską Olimpiadą Krystalograficzną

  Zapraszamy

 • 08.06.2017 Forum Doktorantów Forum Doktorantów WMP jest seminarium organizowanym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK skierowanym do studentów realizujących prace doktorskie w Instytutach Biologii, Chemii, Fizyki oraz Geografii oraz Studenckich Kół Naukowych. Ideą FD jest wymiana myśli, doświadczeń oraz pomysłów w ramach szeroko rozumianej współpracy naukowej. Ponadto, FD ma charakter sesji sprawozdawczej z postępów w realizacji prac doktorskich w formie prezentacji ustnych lub sesji plakatowych w poszczególnych Instytutach WMP UJK.Szczegóły na stronie: https://forumdoktorantow.ujk.edu.pl/
 • 19.12.2016 Współpraca Instytutu Chemii z kieleckimi szkołami ponadgimnazjalnymi W dniu 09.11.2016 r. na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK odbyło się organizowane przez Instytut Chemii UJK spotkanie z dyrektorami szkół i nauczycielami chemii w sprawie współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi z Kielc i regionu. Współpraca ma odbywać się poprzez udział uczniów w cyklicznych warsztatach, dzięki którym młodzież będzie miała okazję pogłębienia zdobytej w szkole wiedzy oraz zastosowania jej w praktyce. Link do materiału video.
 • 01.01.2013 Planetoida 296987 –„Piotrflin” Planetoida 296987, odkryta 11 marca 2011 r. w obserwatorium (A50) Andrushivka na Ukrainie otrzymała nazwę od nazwiska profesora Piotra Flina. Zgodnie z oficjalnym komunikatem z Minor Planet Center od stycznia 2013 r. nosi nazwę „Piotrflin”. Planetoida obiega Słońce w odległościach od 2.5 do 3.9 jednostki astronomicznej i znajduje się w Pasie Głównym między Marsem a Jowiszem. Jest dostępna głównie dla dużych teleskopów. Dotychczas obserwowano ją 113 razy. Jej okres obiegu wynosi 5-7 lat.
Kilka słów o nas

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy jest częścią Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim. Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych.