Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

25 - 406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15
tel. 41 349 62 30, fax 41 349 62 33
www.ujk.edu.pl/wmp

Dziekan: dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK


Struktura wydziału

Instytut Matematyki
25 – 406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15
tel. 41 349 62 50, fax 41 349 62 54

www.ujk.edu.pl/imat

Instytut Fizyki
25 – 406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15
tel. 41 349 64 40/41, fax 41 349 64 43

www.ujk.edu.pl/ifiz

Instytut Biologii
25 - 406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15
tel./fax 41 349 62 92, 93

www.ujk.edu.pl/ibiol

Instytut Chemii
25 - 406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15 G
tel. 41 349 70 01, fax 41 349 70 62

www.ujk.edu.pl/ichem

Instytut Geografii
25 – 406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15
tel. 41 349 63 72, fax 41 349 63 73

www.ujk.edu.pl/igeo

Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska
25 – 406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15
tel. 41 349 64 18, fax 41 349 64 18

www.ujk.edu.pl/ios

Ogród Botaniczny
25 – 406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15


 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka