Wydział Humanistyczny

Stypendia

POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW (strona ujk.edu.pl)

  • Zarządzenie Nr 90/2017 (zmiana załączników 3,12,14,17,24,25)
    zmieniające zarządzenie Nr 77/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

    w Kielcach z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

UWAGA!

Aktualne wnioski o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2017/2018

Ustalenia szczegółowe dotyczące pomocy materialnej dla doktorantów (wrzesień 2017 r.)

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

Świadczenia z tytułu pomocy materialnej dla studentów wypłacane są od października 2017 roku do czerwca 2018 roku (pierwsze stypendium wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2017 r.)

Stypendium socjalne

Wysokości stypendium socjalnego:

Dochód (netto) Wysokość stypendium socjalnego Wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
0 – 340.99 zł 400 zł 550 zł
341.00 – 668.20 zł 300 zł 450 zł

Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego

Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny przyjmując, że dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r.  2577 zł.

Terminarz wypłat świadczeń pomocy materialnej
za miesiąc kwiecień 2018 r.

Wydział Ostateczny termin złożenia list stypendialnych w Dziale Finansowym Przelew stypendiów w dniu
Sandomierz 5 6
Piotrków Trybunalski 9 10
Humanistyczny 10 12
Pedagogiczny i Artystyczny 13 17
Lekarski i Nauk o Zdrowiu 18 20
Matematyczno-Przyrodniczy 20 24
Prawa, Administracji i Zarządzania 24 27

za miesiąc maj 2018 r.

Wydział Ostateczny termin złożenia list stypendialnych w Dziale Finansowym Przelew stypendiów w dniu
Sandomierz 7 8
Piotrków Trybunalski 9 10
Humanistyczny 11 15
Pedagogiczny i Artystyczny 15 17
Lekarski i Nauk o Zdrowiu 17 21
Matematyczno-Przyrodniczy 21 23
Prawa, Administracji i Zarządzania 24 28

za miesiąc czerwiec 2018 r.

Wydział Ostateczny termin złożenia list stypendialnych w Dziale Finansowym Przelew stypendiów w dniu
Sandomierz 4 5
Piotrków Trybunalski 6 7
Humanistyczny 8 12
Pedagogiczny i Artystyczny 12 14
Lekarski i Nauk o Zdrowiu 14 18
Matematyczno-Przyrodniczy 18 20
Prawa, Administracji i Zarządzania 21 25

STYPENDIA DOKTORANCKIE I PROJAKOŚCIOWE

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1527252733e.kju1527252733@muhw1527252733
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98