Wydział Humanistyczny

Kontakt

dr Olga Dąbrowska-Cendrowska
prodziekan ds. studenckich

czwartek: 10.00 – 12.00

e-mail: lp.ud1531800636e.kju1531800636@hwku1531800636andor1531800636p1531800636

 

dr Anna Kądziela (urlop macierzyński)
starszy referent administracyjny
– obsługa administracyjna Dziekanatu

Dziekanat, pokój nr 31
pn.-pt.: 8.00 – 15.00

e-mail: lp.ud1531800636e.kju1531800636@alei1531800636zdak.1531800636anna1531800636
tel.: 41 349 69 90

 

mgr Agata Michalska

Dziekanat, pokój nr 33

e-mail: lp.ud1531800636e.kju1531800636@aksl1531800636ahcim1531800636.atag1531800636a1531800636
tel.: 41 349 71 13

 

dr hab. Grzegorz Miernik prof. UJK
kierownik studiów doktoranckich w zakresie Historii

Instytut Historii UJK

e-mail: lp.ud1531800636e.kju1531800636@oilk1531800636

 

dr hab. Joanna Senderska prof. UJK
kierownik studiów doktoranckich w zakresie Językoznawstwa

Instytut Filologii Polskiej
ul.Świętokrzyska 15G, pok. C 118

środa: 15.00 – 16.30

e-mail: lp.ud1531800636e.kju1531800636@aksr1531800636ednes1531800636j1531800636

 

dr hab. Grażyna Legutko prof. UJK
kierownik studiów doktoranckich w zakresie Literaturoznawstwa

Instytut Filologii Polskiej
ul. Świętokrzyska 15G, pok. C 421

czwartek: 18.15 – 19.45

e-mail: lp.ud1531800636e.kju1531800636@oktu1531800636gel.a1531800636nyzar1531800636g1531800636

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1531800636e.kju1531800636@muhw1531800636
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98