Wydział Humanistyczny

Kontakt

dr Olga Dąbrowska-Cendrowska
prodziekan ds. studenckich

czwartek: 10.00 – 12.00

e-mail: lp.ud1519110731e.kju1519110731@hwku1519110731andor1519110731p1519110731

 

dr Anna Kądziela (urlop macierzyński)
starszy referent administracyjny
– obsługa administracyjna Dziekanatu

Dziekanat, pokój nr 31
pn.-pt.: 8.00 – 15.00

e-mail: lp.ud1519110731e.kju1519110731@alei1519110731zdak.1519110731anna1519110731
tel.: 41 349 69 90

 

mgr Agata Michalska

Dziekanat, pokój nr 33

e-mail: lp.ud1519110731e.kju1519110731@aksl1519110731ahcim1519110731.atag1519110731a1519110731
tel.: 41 349 71 13

 

dr hab. Grzegorz Miernik prof. UJK
kierownik studiów doktoranckich w zakresie Historii

Instytut Historii UJK

e-mail: lp.ud1519110731e.kju1519110731@oilk1519110731

 

dr hab. Joanna Senderska prof. UJK
kierownik studiów doktoranckich w zakresie Językoznawstwa

Instytut Filologii Polskiej
ul.Świętokrzyska 15G, pok. C 118

środa: 15.00 – 16.30

e-mail: lp.ud1519110731e.kju1519110731@aksr1519110731ednes1519110731j1519110731

 

dr hab. Grażyna Legutko prof. UJK
kierownik studiów doktoranckich w zakresie Literaturoznawstwa

Instytut Filologii Polskiej
ul. Świętokrzyska 15G, pok. C 421

czwartek: 18.15 – 19.45

e-mail: lp.ud1519110731e.kju1519110731@oktu1519110731gel.a1519110731nyzar1519110731g1519110731

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1519110731e.kju1519110731@muhw1519110731
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98