Wydział Humanistyczny

Rekrutacja na studia doktoranckie

Szanowni Państwo
Wydział Humanistyczny UJK prowadzi rekrutację na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich
w roku akademickim 2016/2017
w zakresie
HISTORII, JĘZYKOZNAWSTWA, LITERATUROZNAWSTWA
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z aktualnymi informacjami dla kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie:

  1. Szczegółowe zasady i tryb rekrutacji na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017 określa Uchwała nr 31/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2016 roku.
    1. Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego – pobierz
    2. Terminarz postępowania kwalifikacyjnego – pobierz
    3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego – pobierz
  2. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie Cudzoziemców określa Uchwała nr 26/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2016 roku
Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1519382067e.kju1519382067@muhw1519382067
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98