Wydział Humanistyczny

26-01-2018

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr Anny Zając

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 30.01.2018 r. o godz. 11:00 w Centrum Języków Obcych, przy ulicy Świętokrzyskiej 21d, w sali 117 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Anny Zając

Temat rozprawy:

Kompetencja komunikacyjna osób wysokofunkcjonujących ze spektrum autyzmu. Analiza pragmalingwistyczna


Promotor:

  • Dr hab. Andrzej Kominek prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

  • Dr hab. Małgorzata Młynarska prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski
  • Dr hab. Małgorzata Nowak – Barcińska prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyskiej 21 E.
Recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie: http://www.ujk.edu.pl/whum/?page_id=6196

 

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1532186869e.kju1532186869@muhw1532186869
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98