Jesteś tutaj: Strona główna » Studia doktoranckie » Stypendia

Stypendia

POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW (strona ujk.edu.pl)

  • Zarządzenie Nr 90/2017 (zmiana załączników 3,12,14,17,24,25)
    zmieniające zarządzenie Nr 77/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

    w Kielcach z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

UWAGA!

Aktualne wnioski o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2017/2018

Ustalenia szczegółowe dotyczące pomocy materialnej dla doktorantów (wrzesień 2017 r.)

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:
Świadczenia z tytułu pomocy materialnej dla studentów wypłacane są od października 2017 roku do czerwca 2018 roku (pierwsze stypendium wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2017 r.)

Stypendium socjalne

Wysokości stypendium socjalnego:

Dochód (netto) Wysokość stypendium socjalnego Wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
0 – 340.99 zł 400 zł 550 zł
341.00- 668.20 zł 300 zł 450 zł

Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego

Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny przyjmując, że dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosił
w 2016 r.  2577 zł.

Terminarz wypłat świadczeń pomocy materialnej
za miesiąc styczeń 2018 r.

Wydział Ostateczny termin złożenia list stypendialnych w Dziale Finansowym Przelew stypendiów w dniu
Sandomierz 11 12
Piotrków Trybunalski 15 16
Humanistyczny 16 18
Pedagogiczny i Artystyczny 18 22
Lekarski i Nauk o Zdrowiu 22 24
Matematyczno-Przyrodniczy 24 26
Prawa, Administracji i Zarządzania 26 31

 

STYPENDIA DOKTORANCKIE I PROJAKOŚCIOWE