Jesteś tutaj: Strona główna » Kontakt

Kontakt

Dziekanat Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Świętokrzyska 21 D
25-406 Kielce

Kierownik Dziekanatu

mgr Magdalena Krupa

41 349-69-98

lp.ud1516681453e.kju1516681453@muhw1516681453

Biuro Dziekana

mgr Agnieszka Nowak

41 349-71-06

lp.ud1516681453e.kju1516681453@muhw1516681453

 

Obsługa studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych/kierunku

Filologie obce – angielska i germańska, stacjonarne i niestacjonarne

mgr Joanna Jedynak

41 349-71-04

lp.ud1516681453e.kju1516681453@kany1516681453dej.a1516681453nnaoj1516681453

Filologia polska, Europejskie studia kulturowe, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

mgr Aleksandra Michno

41 349-71-05

lp.ud1516681453e.kju1516681453@onhc1516681453im1516681453

Historia, OTH, Militarystyka, Filologia rosyjska, Lingwistyka stosowana,
Stacjonarne studia III stopnia – tok, studia podyplomowe

mgr Agata Michalska

41 349-71-13

lp.ud1516681453e.kju1516681453@aksl1516681453ahcim1516681453.atag1516681453a1516681453

Sprawy socjalno-bytowe

Sprawy finansowe

mgr Agata Kot

41 349-71-03

lp.ud1516681453e.kju1516681453@toka1516681453taga1516681453

Stypendia

mgr Małgorzata Wesołowska

41 349-71-02

lp.ud1516681453e.kju1516681453@aksw1516681453olose1516681453wm1516681453

 

Układanie rozkładów zajęć/sale dydaktyczne

Instytut Filologii Obcych

e-mail: lp.u1516681453de.kj1516681453u@ofi1516681453
tel. 41 349 71 31 , 41 349 68 01

Instytut Filologii Polskiej

e-mail: lp.u1516681453de.kj1516681453u@pfi1516681453
tel. 41 349 71 20, 41 349 71 15

Instytut Historii

e-mail: lp.u1516681453de.kj1516681453u@sih1516681453i1516681453
tel. 41 349 71 20, 41 349 71 15

Instytut Dziennikarstwa i Informacji

e-mail: lp.u1516681453de.kj1516681453u@idi1516681453
tel. 41 349 71 42, 41 349 71 47