Wydział Humanistyczny

24-05-2018

II EDYCJA PROGRAMU ROZWOJU LIDERÓW „LIDERZY DLA MŁODZIEŻY”

Informujmy, że Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Fundacją Szkoła Liderów realizuje drugą edycję Świętokrzyskiego Programu Rozwoju Liderów „Liderzy dla młodzieży”. Rekrutacja do programu trwa do 27 maja.

„W ciągu 5 miesięcy trwania Programu każdy z uczestników przejdzie zaawansowany kurs przywództwa lokalnego, wzmocni swoje kompetencje kierowania zespołem i wprowadzania zmian. Sprawdzi swój indywidualny potencjał liderski i zastanowi się, jak w pełni go wykorzystać w pracy nad rozwojem młodzieży w regionie. Obok bloków szkoleniowych każdy z liderów otrzymuje także wsparcie doświadczonego tutora. Jednym z rezultatów Programu jest także powstanie nieformalnych partnerstw lokalnych na rzecz młodzieży, które otrzymają dodatkowe wsparcie w wytyczaniu i wdrażaniu celów związanych z rozwiązywaniem problemów młodzieży.
Ważnym elementem programu jest budowanie relacji między różnymi liderami aktywnymi w województwie świętokrzyskim.

Regionalny Program Rozwoju Liderów jest odpowiedzią na problemy dotyczące aktywności społecznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 oraz w „Świętokrzyskie dla młodych. Kierunki wspierania aktywności społecznej młodzieży województwa świętokrzyskiego na lata 2017-2020.”

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1532215129e.kju1532215129@muhw1532215129
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98