Wydział Humanistyczny

Pracownicy

Kierownik dziekanatu

mgr Magdalena Krupa

email: lp.ud1519382169e.kju1519382169@muhw1519382169
tel: 41 349-69-98
pok. 22

Biuro Dziekana

mgr Agnieszka Nowak
Wydziałowa Komisja do Spraw Jakości Kształcenia

email: lp.ud1519382169e.kju1519382169@muhw1519382169
tel: 41 349-71-06
pok. 22

 

Pracownicy dziekanatu

Obsługa studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych/kierunku

mgr Aleksandra Michno
Filologia polska, Europejskie studia kulturowe, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

email: lp.ud1519382169e.kju1519382169@onhc1519382169im1519382169
tel: 41 349-71-05
pok. 33

mgr Agata Michalska
Historia, OTH, Militarystyka, Filologia rosyjska, Lingwistyka stosowana, Stacjonarne studia III stopnia – tok, studia podyplomowe

email: lp.ud1519382169e.kju1519382169@aksl1519382169ahcim1519382169.atag1519382169a1519382169
tel: 41 349-71-13
pok. 33

mgr Joanna Jedynak
Filologie obce – angielska i germańska, stacjonarne i niestacjonarne

email: lp.ud1519382169e.kju1519382169@kany1519382169dej.a1519382169nnaoj1519382169
tel: 41 349-71-04
pok. 41

dr Anna Kądziela – urlop macierzyński
Stacjonarne studia III stopnia

email: lp.ud1519382169e.kju1519382169@alei1519382169zdak.1519382169anna1519382169
tel 41 349-69-90
pok. 41

mgr Eliza Koszyka
ZSI Polon, sprawy naukowe

email: lp.ud1519382169e.kju1519382169@akyz1519382169sok.a1519382169zile1519382169
tel: 41 349-69-90
pok. 41

 

Sprawy socjalno-bytowe

mgr Agata Kot
sprawy finansowe

email: lp.ud1519382169e.kju1519382169@tok.1519382169ataga1519382169
tel: 41 349-71-03
pok. 42

mgr Małgorzata Wesołowska
stypendia

email: lp.ud1519382169e.kju1519382169@aksw1519382169olose1519382169wm1519382169
tel: 41 349-71-02
pok. 42

 

Informatyk Wydziału Humanistycznego

mgr inż. Marcin Sadowski

email: lp.ud1519382169e.kju1519382169@iksw1519382169odas.1519382169m1519382169
tel: 41 349-71-93
pok. 28

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1519382169e.kju1519382169@muhw1519382169
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98