Wydział Humanistyczny

Pracownicy

Kierownik dziekanatu

mgr Magdalena Krupa

email: lp.ud1531800950e.kju1531800950@muhw1531800950
tel: 41 349-69-98
pok. 22

Biuro Dziekana

mgr Agnieszka Nowak
Wydziałowa Komisja do Spraw Jakości Kształcenia

email: lp.ud1531800950e.kju1531800950@muhw1531800950
tel: 41 349-71-06
pok. 22

 

Pracownicy dziekanatu

Obsługa studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych/kierunku

mgr Aleksandra Michno
Filologia polska, Europejskie studia kulturowe, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

email: lp.ud1531800950e.kju1531800950@onhc1531800950im1531800950
tel: 41 349-71-05
pok. 33

mgr Agata Michalska
Historia, OTH, Militarystyka, Filologia rosyjska, Lingwistyka stosowana, Stacjonarne studia III stopnia – tok, studia podyplomowe

email: lp.ud1531800950e.kju1531800950@aksl1531800950ahcim1531800950.atag1531800950a1531800950
tel: 41 349-71-13
pok. 33

mgr Joanna Jedynak
Filologie obce – angielska i germańska, stacjonarne i niestacjonarne

email: lp.ud1531800950e.kju1531800950@kany1531800950dej.a1531800950nnaoj1531800950
tel: 41 349-71-04
pok. 41

dr Anna Kądziela
Stacjonarne studia III stopnia, ZSI Polon, sprawy naukowe

email: lp.ud1531800950e.kju1531800950@alei1531800950zdak.1531800950anna1531800950
tel 41 349-69-90
pok. 41

 

Sprawy socjalno-bytowe

mgr Agata Kot
sprawy finansowe

email: lp.ud1531800950e.kju1531800950@tok.1531800950ataga1531800950
tel: 41 349-71-03
pok. 42

mgr Małgorzata Wesołowska
stypendia

email: lp.ud1531800950e.kju1531800950@aksw1531800950olose1531800950wm1531800950
tel: 41 349-71-02
pok. 42

 

Informatyk Wydziału Humanistycznego

mgr inż. Marcin Sadowski

email: lp.ud1531800950e.kju1531800950@iksw1531800950odas.1531800950m1531800950
tel: 41 349-71-93
pok. 28

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1531800950e.kju1531800950@muhw1531800950
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98