Wydział Humanistyczny

Pracownicy

Kierownik dziekanatu

mgr Magdalena Krupa

email: lp.ud1527135999e.kju1527135999@muhw1527135999
tel: 41 349-69-98
pok. 22

Biuro Dziekana

mgr Agnieszka Nowak
Wydziałowa Komisja do Spraw Jakości Kształcenia

email: lp.ud1527135999e.kju1527135999@muhw1527135999
tel: 41 349-71-06
pok. 22

 

Pracownicy dziekanatu

Obsługa studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych/kierunku

mgr Aleksandra Michno
Filologia polska, Europejskie studia kulturowe, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

email: lp.ud1527135999e.kju1527135999@onhc1527135999im1527135999
tel: 41 349-71-05
pok. 33

mgr Agata Michalska
Historia, OTH, Militarystyka, Filologia rosyjska, Lingwistyka stosowana, Stacjonarne studia III stopnia – tok, studia podyplomowe

email: lp.ud1527135999e.kju1527135999@aksl1527135999ahcim1527135999.atag1527135999a1527135999
tel: 41 349-71-13
pok. 33

mgr Joanna Jedynak
Filologie obce – angielska i germańska, stacjonarne i niestacjonarne

email: lp.ud1527135999e.kju1527135999@kany1527135999dej.a1527135999nnaoj1527135999
tel: 41 349-71-04
pok. 41

dr Anna Kądziela – urlop macierzyński
Stacjonarne studia III stopnia

email: lp.ud1527135999e.kju1527135999@alei1527135999zdak.1527135999anna1527135999
tel 41 349-69-90
pok. 41

mgr Eliza Koszyka
ZSI Polon, sprawy naukowe

email: lp.ud1527135999e.kju1527135999@akyz1527135999sok.a1527135999zile1527135999
tel: 41 349-69-90
pok. 41

 

Sprawy socjalno-bytowe

mgr Agata Kot
sprawy finansowe

email: lp.ud1527135999e.kju1527135999@tok.1527135999ataga1527135999
tel: 41 349-71-03
pok. 42

mgr Małgorzata Wesołowska
stypendia

email: lp.ud1527135999e.kju1527135999@aksw1527135999olose1527135999wm1527135999
tel: 41 349-71-02
pok. 42

 

Informatyk Wydziału Humanistycznego

mgr inż. Marcin Sadowski

email: lp.ud1527135999e.kju1527135999@iksw1527135999odas.1527135999m1527135999
tel: 41 349-71-93
pok. 28

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1527135999e.kju1527135999@muhw1527135999
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98