Przekazanie Światełka Pokoju i Koncert Bożonarodzeniowy

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach harcerze z kieleckiego hufca ZHP przekazali społeczności akademickiej Światełko Pokoju z Ziemi Świętej, a Instytut Edukacji Muzycznej zaprezentował świąteczny koncert kolęd i pastorałek. / Foto Włodzimierz Batóg

Główna strona galerii

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka