Otwarcie nowych pracowni Wydziału Nauk o Zdrowiu

28 maja br. miało miejsce uroczyste otwarcie pracowni Wydziału Nauk o Zdrowiu zmodernizowanych w ramach projektu „MEDIC – modernizacja i wyposażenie infrastruktury dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu dla kształcenia kadr medycznych”. Program wydarzenia obejmował wystąpienie JM Rektora prof. dr hab. Jacka Semaniaka, Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. zw. dr hab. n. med. Stanisława Głuszka oraz zaproszonych gości. Po części oficjalnej wszyscy mogli zobaczyć nowe zaplecze naukowo-dydaktyczne wydziału, którego funkcjonowanie zaprezentowali studenci kierunku: fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne i zdrowie publiczne. / Foto Karol Szary

Główna strona galerii

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Warning: pg_close(): supplied resource is not a valid PostgreSQL link resource in /html/webujk/galitem.php on line 49