Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Nie tylko w szkole

Debata odbyła się w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku UJK. Współorganizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. To instytucje, które mają największy wpływ na aktywną edukację, czyli taką, która wychodzi poza mury szkoły. Polska edukacja nadal opiera się na tradycyjnym nauczaniu, gdzie proces edukacyjny odbywa się w szkolnych salach. Tymczasem światowe trendy są inne. Poznawanie świata powinno odbywać się w realnej, nie tylko podręcznikowej rzeczywistości. Dlatego potrzebne są zajęcia terenowe. – Związek człowieka z lokalną ojczyzną buduje się nie w szkole, bo to jest bardzo trudne, ale należy wyjść poza szkołę. Pokazać uczniom pomniki historii czy przyrody w najbliższej okolicy, opatrzyć fachowym komentarzem. Tak najlepiej budzimy zainteresowania, budzimy lokalny patriotyzm – mówił dr Cezary Jastrzębski z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Nie jest to łatwe we współczesnej szkole. Nauczyciele niechętnie organizują zajęcia terenowe. Ogranicza ich biurokracja i … plan lekcji. Muszą sporządzać obfitą dokumentację, nawet na wyjście do pobliskiego muzeum, rezerwatu, czy kina. Dyrektorzy szkół niechętnie zgadzają się na wyjazdy klas poza szkołę, gdyż to oznacza zmiany w planie lekcji, wymuszone zastępstwa, itd. – Nie sprzyja to edukacji pozaszkolnej. Przy dobrej woli dyrekcji, nauczycieli i rodziców można ją skutecznie realizować. Przynosi to znakomite efekty. Kluczowa jest tu pasja nauczyciela, od której najwięcej zależy – mówi Jacek Wołowiec, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Nauczyciele dostaną „zielone światło” dla zajęć terenowych. W Świętokrzyskim Urzędzie Marszałkowskim powstał projekt „Terenowa edukacja przyrodniczo-ekologiczna w Górach Świętokrzyskich szansą na zmianę mentalności oraz rozwój kluczowych kompetencji wśród uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego”. Założeniem projektu jest propagowanie lekcji odbywających się poza murami szkoły, w najważniejszych kulturowo i przyrodniczo miejscach regionu świętokrzyskiego.

Główna strona galerii

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Warning: pg_close(): supplied resource is not a valid PostgreSQL link resource in /html/webujk/galitem.php on line 49