Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Sympozjum "Ból - Cierpienie - Nadzieja"

„Ból – Cierpienie – Nadzieja” to tytuł szóstego interdyscyplinarnego sympozjum naukowo-szkoleniowego, które odbyło się na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UJK.

Główna strona galerii

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka