Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Pacjonaci wiedzy zaprezentowali prace

W dniu 22 czerwca 2018 r. w Pałacyku Zielińskiego w Kielcach uczestnicy projektu - „PASJONACI WIEDZY – moduły innowacyjnych zajęć wspierających uzdolnioną humanistycznie młodzież” POWR.03.01.00-00-C069/16 w ramach III Osi Priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym” przedstawili projekty naukowe min.:

1. Historia – Goście czy obywatele? Mniejszości narodowe w II Rzeczpospolitej projekt pod kier. dr Anity Młynarczyk-Tomczyk

2. J. niemiecki – Śladami Niemców w Kielcach. Auf den Spuren der Deutschen in Kielce projekt pod kier. dr Beaty Domagały

3. J. angielski – Fale imigracji do USA: stereotypy, uprzedzenia i wpływ na losy kraju. Waves of immigration and their stereotypes. projekt pod kier. dra Krzysztofa Kasińskiego

4. J. rosyjski - Odzwierciedlenie cech narodowych Rosjan w paremiologii rosyjskiej projekt pod kier. prof. dra hab. Olega Leszczaka

Prezentacje odbyły się w ramach tegorocznego Święta Kielc i były zwieńczeniem pracy zespołów uczniów kieleckich szkół którzy uczestniczyli w zajęciach w ramach w/w projektu.

tekst: Agnieszka Ciszek, fot. Izabela Rzepecka/Donata Wójcik

Główna strona galerii

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka