Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Konferencja o reformacji

W poniedziałek, 27 listopada w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się konferencja naukowa pt. "Reformacja w Małopolsce w starodrukach i historiografii".

Organizatorami wydarzenia były Biblioteka Uniwersytecka oraz Instytut Historii UJK. Konferencji towarzyszyła wystawa pt. "Reformacyjne i kontrreformacyjne stare druki ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach".

Główna strona galerii

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka