Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Przywitanie studentów obcokrajowców

Powitaniaezagranicznych studentów, które odbyło się w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu UJK. W tym roku zostało przyjętych 183 cudzoziemców, w tym 156 osób z Ukrainy i jedna osoba z Mołdawii. Kolejne 26 osób będzie studiować medycynę w języku angielskim w sekcji English Division. 70 studentów zagranicznych przyjechało do Kielc w ramach międzynarodowych programów wymiany. Wśród nich są między innymi Japończycy, Chińczycy, Hiszpanie, Grecy, Portugalczycy, Litwini i Koreańczycy. W sumie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego będzie studiować pół tysiąca obcokrajowców z 19 krajów.

Główna strona galerii

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka