Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kolokwium turystyczne

"Turystyka w badaniach geograficznych" - to tytuł konferencji z cyklu "Kolokwium turystyczne", która 31 marca odbyła się w Instytucie Geografii UJK.

Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in. takie tematy jak: przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki, rola i znaczenie uzdrowisk w rozwoju turystyki czy turystyka na obszarach krajobrazowych. Współorganizatorem konferencji był Oddział Kielecki Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

fot. Piotr Jędrzejewicz

Główna strona galerii

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka