Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kierunki i specjalności

Studia stacjonarne pierwszego stopnia - licencjackie

 • Wydział Humanistyczny
  • Filologia
   • filologia angielska
   • filologia germańska
   • filologia rosyjska
  • Filologia polska
   • filologia polska z komunikacją medialną
   • filologia polska z logopedią
   • redakcyjno-wydawnicza
  • Historia
   • dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja
   • kultura materialna i rekonstrukcja historyczna
   • nauczycielska
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
   • dziennikarstwo nowych mediów
   • realizacja radiowo-telewizyjna
   • wizerunek, promocja i reklama
  • Organizacja turystyki historycznej
   • krajoznawstwo
   • turystyka krajów europejskich i śródziemnomorskich
  • Militarystyka historyczna
   • bezpieczeństwo militarne we współczesnym świecie
   • wojskowe dziedzictwo kulturowe
  • Lingwistyka stosowana
   • Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo
    • biblioteki w procesie komunikacji
    • systemy zarządzania informacją
  • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
   • Pielęgniarstwo
    • Położnictwo
     • Zdrowie publiczne
      • epidemiologia z biostatystyką
      • opieka domowa nad dzieckiem i osobami w podeszłym wieku
     • Ratownictwo medyczne
      • Kosmetologia
       • Wychowanie fizyczne
        • odnowa biologiczna
        • reedukacja posturalna
       • Dietetyka
       • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
        • Biologia
         • biologia medyczna z elementami diagnostyki
         • biologia ogólna
        • Chemia
         • analiza chemiczna
         • chemia kosmetyczna
        • Fizyka
         • fizyka medyczna
         • fizyka z informatyką
        • Geografia
         • geografia ogólna
         • geografia z turystyką
        • Matematyka
         • nauczanie matematyki
         • zastosowania matematyki
        • Ochrona Środowiska
         • rekultywacja terenów poprzemysłowych
         • zarządzanie środowiskowe
        • Biotechnologia
         • Turystyka i rekreacja
          • geoturystyka
          • hotelarstwo
          • organizacja i obsługa ruchu turystycznego
          • turystyka zdrowotna
         • Zdrowie środowiskowe
          • coaching zdrowia i żywienia
          • toksykologia środowiska
          • zintegrowane systemy zarządzania w placówkach medycznych
        • Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
         • Pedagogika
          • doradztwo zawodowe i personalne
          • gerontologia społeczna
          • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
          • psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna
          • resocjalizacja i profilaktyka społeczna
          • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z gimnastyka korekcyjno-kompensacyjną
          • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
          • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
         • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
          • dyrygowanie i prowadzenie zespołów
          • edukacja muzyczna
         • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
          • grafika projektowa i reklama
          • projekty edukacyjno - twórcze
          • sztuki wizualne - malarstwo, grafika, rzeźba
         • Praca socjalna
          • praca socjalna z osobą niepełnosprawną i zależną
          • praca socjalna z rodziną
          • praca socjalna z seniorem
         • Wzornictwo
          • komunikacja wizualna
          • projektowanie mody
          • projektowanie produktu
         • Kryminologia stosowana
          • diagnostyka kryminologiczna
          • kryminologia ekologiczna
        • Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
         • Ekonomia
          • analityk rynku i biznes controling
          • ekonomia przedsiębiorstwa
          • ekonomika finansów i bankowości
          • ekonomika rynku globalnego
          • finanse publiczne i skarbowość
         • Politologia
          • dyplomacja i stosunki międzynarodowe
          • politologia "40 plus"
          • polityka regionalna
          • polityka społeczno-gospodarcza
         • Zarządzanie
          • ekonomika i rozwój organizacji
          • zarządzanie podatkami i rachunkowość
         • Administracja
          • administracja gospodarki komunalnej i finansów publicznych
          • administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego
         • Logistyka
          • logistyka w przedsiębiorstwie
          • zarządzanie w logistyce
         • Bezpieczeństwo narodowe
          • bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej
          • system obronny RP
          • zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
         • Finanse i rachunkowość
          • finanse i rachunkowość jednostek sektora publicznego
          • finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
         • Stosunki międzynarodowe
          • dyplomacja
          • ekonomiczne i polityczne uwarunkowania stosunków międzynarodowych
          • marketing międzynarodowy
         • Studia skandynawskie (Scandinavian studies)
          • business and image speciality
          • diplomatic and strategic specility
        • Wydział Filologiczno-Historyczny
         • Stosunki międzynarodowe
          • bezpieczeństwo międzynarodowe
          • dziedzictwo europejskie i narodowe
          • integracja środkowoeuropejska
          • międzynarodowe stosunki ekonomiczne
          • polityka regionalna
          • współczesna dyplomacja
         • Filologia
          • filologia angielska
         • Administracja
          • finanse samorządu terytorialnego
          • gospodarka komunalna oraz gospodarowanie nieruchomościami
         • Historia
          • archiwistyka
          • historia wojskowości
          • specjalizacja nauczycielska
        • Wydział Nauk Społecznych
         • Pedagogika
          • doradztwo zawodowe i personalne
          • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
          • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
          • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
          • pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
          • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
          • pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego
         • Ekonomia
          • gospodarka samorządów terytorialnych
          • innowacje w przedsiębiorstwie
          • mały biznes - zakładanie i rozwój
          • ubezpieczenia
         • Zarządzanie
          • rachunkowość zarządcza w agrobiznesie
          • zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie
          • zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie
          • zarządzanie w administracji publicznej
         • Bezpieczeństwo narodowe
          • bezpieczeństwo publiczne
          • zarządzanie kryzysowe
        • Wydział Zamiejscowy
         • e-Administracja
          • administracja rządowa i samorządowa
          • finanse i gospodarka
         • Filologia
          • filologia angielska
         • Kosmetologia
          • Zdrowie publiczne

          Studia stacjonarne pierwszego stopnia - inżynierskie

          • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
           • Fizyka techniczna
            • elektroradiologia
            • fizyka medyczna
            • nanotechnologie
           • Informatyka
            • technologie informatyczne
            • teleinformatyka
           • Ochrona Środowiska
            • kształtowanie środowiska
            • ochrona atmosfery
           • Rolnictwo ekologiczne
            • podstawy biologii i agrotechniki roślin
            • zielarstwo
          • Wydział Zamiejscowy
           • Mechatronika
            • bez specjalości

          Studia stacjonarne drugiego stopnia (4 semestry)

          • Wydział Humanistyczny
           • Filologia polska
            • filologia polska z elementami neurodydaktyki
            • filologia polska z językowym kształtowaniem wizerunku
            • filologia polska z logopedią
            • media i reklama
            • menedżer kultury
           • Historia
            • historia kultury i zarządzanie jej dobrami
            • nauczycielska
            • turystyka historyczna
           • Filologia
            • filologia angielska
            • filologia germańska
           • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
            • menadżer mediów i reklamy
            • współczesne dziennikarstwo
          • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
           • Fizjoterapia
            • Pielęgniarstwo
             • Położnictwo
              • Zdrowie publiczne
               • epidemiologia z biostatystyką
               • opieka domowa nad dzieckiem i osobami w podeszłym wieku
               • organizacja działań ratowniczych w zagrożeniach cywilizacyjnych i społecznościowych
             • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
              • Biologia
               • biologia medyczna z elementami diagnostyki
               • biologia środowiskowa
              • Geografia
               • geografia stosowana
               • geografia z gospodarką przestrzenną
               • gospodarka turystyczna
               • turystyka międzynarodowa
              • Matematyka
               • nauczanie matematyki
               • zastosowania matematyki
              • Chemia
               • analityka środowiska
               • chemia kosmetyczna
               • fizykochemia - adsorpcja, chromatografia, spektroskopia
              • Biotechnologia
               • biotechnologia medyczna
               • biotechnologia przemysłowa
               • chemia w biotechnologii
              • Ochrona Środowiska
               • monitoring środowiska
             • Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
              • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
               • muzyka kościelna
               • prowadzenie zespołów muzycznych
               • śpiew estradowy
              • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
               • grafika projektowa i reklama
               • projekty edukacyjno - artystyczne
               • sztuki wizualne - malarstwo, grafika, rzeźba
              • Pedagogika
               • doradztwo zawodowe i personalne
               • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
               • psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna
               • resocjalizacja i profilaktyka społeczna
               • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
               • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
              • Praca socjalna
               • praca socjalna w instytucjach pomocowych
               • praca socjalna z rodziną
             • Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
              • Ekonomia
               • ekonomika przemysłu i usług
               • ekonomika zasobów ludzkich
               • gospodarka i administracja publiczna
               • gospodarka lokalna i finanse samorządowe
              • Politologia
               • dziennikarstwo polityczne i ekonomiczne
               • europejskie studia samorządowe
               • międzynarodowy dyskurs polityczny
               • polityka bezpieczeństwa publicznego
              • Zarządzanie
               • analityka ekonomiczna w zarządzaniu
               • controlling i rachunkowość
               • handel i wystawiennictwo
               • zarządzanie finansami
               • zarządzanie w sektorze publicznym i prywatnym
               • zarządzanie zasobami ludzkimi
              • Administracja
               • administracja bezpieczeństwa
               • procedury w administracji
              • Bezpieczeństwo narodowe
               • bezpieczeństwo międzynarodowe
               • polityka bezpieczeństwa RP
             • Wydział Filologiczno-Historyczny
              • Historia
               • specjalizacja nauczycielska
               • wojskowość i bezpieczeństwo państwa
               • zarządzanie informacją i dokumentacją
             • Wydział Nauk Społecznych
              • Pedagogika
               • doradztwo zawodowe i personalne
               • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
               • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
               • pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
               • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
               • pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego
              • Bezpieczeństwo narodowe
               • bezpieczeństwo publiczne
               • zarządzanie kryzysowe

             Studia stacjonarne drugiego stopnia (3 semestry)

             • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
              • Fizyka
               • fizyka medyczna
               • nanotechnologie

             Studia stacjonarne jednolite magisterskie (lekarski, 12 semestrów)

             • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
              • Lekarski

              Studia stacjonarne jednolite magisterskie (10 semestrów)

              • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
               • Fizjoterapia
               • Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
                • Psychologia
                 • psychologia działaności społecznej i zawodowej człowieka
                 • psychologia kliniczna
                 • psychologia wspierania rozwoju w cyklu życia człowieka
               • Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
                • Prawo
                 • prawo europejskie i międzynarodowe
                 • specjalizacja sądowa

               Studia niestacjonarne pierwszego stopnia - licencjackie

               • Wydział Humanistyczny
                • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
                 • dziennikarstwo nowych mediów
                 • realizacja radiowo-telewizyjna
                 • wizerunek, promocja i reklama
                • Filologia polska
                 • filologia polska z komunikacją medialną
                 • filologia polska z logopedią
                • Historia
                 • dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja
                 • kultura materialna i rekonstrukcja historyczna
                 • nauczycielska
                • Organizacja turystyki historycznej
                 • krajoznawstwo
                 • turystyka krajów europejskich i śródziemnomorskich
                • Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo
                 • biblioteki w procesie komunikacji
                 • systemy zarządzania informacją
                • Filologia
                 • filologia angielska
               • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
                • Dietetyka
                 • Kosmetologia
                  • Ratownictwo medyczne
                   • Wychowanie fizyczne
                    • odnowa biologiczna
                    • reedukacja posturalna
                   • Zdrowie publiczne
                    • epidemiologia z biostatystyką
                    • opieka domowa nad dzieckiem i osobami w podeszłym wieku
                  • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
                   • Biologia
                    • biologia medyczna z elementami diagnostyki
                    • biologia ogólna
                   • Chemia
                    • analiza chemiczna
                    • chemia kosmetyczna
                   • Geografia
                    • geografia ogólna
                    • geografia z turystyką
                   • Matematyka
                    • nauczanie matematyki
                    • zastosowania matematyki
                   • Ochrona Środowiska
                    • rekultywacja terenów poprzemysłowych
                    • zarządzanie środowiskowe
                   • Turystyka i rekreacja
                    • geoturystyka
                    • hotelarstwo
                    • organizacja i obsługa ruchu turystycznego
                    • turystyka zdrowotna
                  • Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
                   • Kryminologia stosowana
                    • diagnostyka kryminologiczna
                    • kryminologia ekologiczna
                   • Pedagogika
                    • doradztwo zawodowe i personalne
                    • gerontologia społeczna
                    • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
                    • psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna
                    • resocjalizacja i profilaktyka społeczna
                    • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z gimnastyka korekcyjno-kompensacyjną
                    • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
                    • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
                  • Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
                   • Administracja
                    • administracja gospodarki komunalnej i finansów publicznych
                    • administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego
                   • Bezpieczeństwo narodowe
                    • bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej
                    • system obronny RP
                    • zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
                   • Ekonomia
                    • analityk rynku i biznes controling
                    • ekonomia przedsiębiorstwa
                    • ekonomika finansów i bankowości
                    • ekonomika rynku globalnego
                    • finanse publiczne i skarbowość
                   • Finanse i rachunkowość
                    • finanse i rachunkowość jednostek sektora publicznego
                    • finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
                   • Logistyka
                    • logistyka w przedsiębiorstwie
                    • zarządzanie w logistyce
                   • Politologia
                    • dyplomacja i stosunki międzynarodowe
                    • politologia "40 plus"
                    • polityka regionalna
                    • polityka społeczno-gospodarcza
                   • Stosunki międzynarodowe
                    • dyplomacja
                    • ekonomiczne i polityczne uwarunkowania stosunków międzynarodowych
                    • marketing międzynarodowy
                   • Zarządzanie
                    • ekonomika i rozwój organizacji
                    • zarządzanie podatkami i rachunkowość
                  • Wydział Filologiczno-Historyczny
                   • Historia
                    • archiwistyka
                    • historia wojskowości
                    • specjalizacja nauczycielska
                   • Filologia
                    • filologia angielska
                   • Administracja
                    • finanse samorządu terytorialnego
                    • gospodarka komunalna oraz gospodarowanie nieruchomościami
                   • Stosunki międzynarodowe
                    • bezpieczeństwo międzynarodowe
                    • dziedzictwo europejskie i narodowe
                    • integracja środkowoeuropejska
                    • międzynarodowe stosunki ekonomiczne
                    • polityka regionalna
                    • współczesna dyplomacja
                  • Wydział Nauk Społecznych
                   • Bezpieczeństwo narodowe
                    • bezpieczeństwo publiczne
                    • zarządzanie kryzysowe
                   • Ekonomia
                    • gospodarka samorządów terytorialnych
                    • innowacje w przedsiębiorstwie
                    • mały biznes - zakładanie i rozwój
                    • ubezpieczenia
                   • Pedagogika
                    • doradztwo zawodowe i personalne
                    • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
                    • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
                    • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
                    • pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
                    • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
                    • pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego
                   • Zarządzanie
                    • rachunkowość zarządcza w agrobiznesie
                    • zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie
                    • zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie
                    • zarządzanie w administracji publicznej
                  • Wydział Zamiejscowy
                   • e-Administracja
                    • administracja rządowa i samorządowa
                    • finanse i gospodarka
                   • Filologia
                    • filologia angielska
                   • Kosmetologia
                    • Zdrowie publiczne

                    Studia niestacjonarne pierwszego stopnia - inżynierskie

                    • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
                     • Fizyka techniczna
                      • elektroradiologia
                      • fizyka medyczna
                      • nanotechnologie
                     • Informatyka
                      • technologie informatyczne
                      • teleinformatyka
                     • Ochrona Środowiska
                      • kształtowanie środowiska
                      • ochrona atmosfery
                    • Wydział Zamiejscowy
                     • Mechatronika
                      • bez specjalości

                    Studia niestacjonarne drugiego stopnia (4 semestry)

                    • Wydział Humanistyczny
                     • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
                      • menadżer mediów i reklamy
                      • współczesne dziennikarstwo
                     • Filologia
                      • filologia angielska
                     • Filologia polska
                      • filologia polska z elementami neurodydaktyki
                      • filologia polska z językowym kształtowaniem wizerunku
                      • filologia polska z logopedią
                     • Historia
                      • historia kultury i zarządzanie jej dobrami
                      • nauczycielska
                      • turystyka historyczna
                    • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
                     • Fizjoterapia
                      • Pielęgniarstwo
                       • Położnictwo
                        • Zdrowie publiczne
                         • epidemiologia z biostatystyką
                         • opieka domowa nad dzieckiem i osobami w podeszłym wieku
                         • organizacja działań ratowniczych w zagrożeniach cywilizacyjnych i społecznościowych
                       • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
                        • Biologia
                         • biologia medyczna z elementami diagnostyki
                         • biologia środowiskowa
                        • Chemia
                         • analityka środowiska
                         • chemia kosmetyczna
                         • fizykochemia - adsorpcja, chromatografia, spektroskopia
                        • Geografia
                         • geografia stosowana
                         • geografia z gospodarką przestrzenną
                         • gospodarka turystyczna
                         • turystyka międzynarodowa
                        • Matematyka
                         • nauczanie matematyki
                         • zastosowania matematyki
                        • Ochrona Środowiska
                         • monitoring środowiska
                       • Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
                        • Pedagogika
                         • doradztwo zawodowe i personalne
                         • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
                         • psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna
                         • resocjalizacja i profilaktyka społeczna
                         • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
                         • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
                        • Praca socjalna
                         • praca socjalna w instytucjach pomocowych
                         • praca socjalna z rodziną
                       • Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
                        • Administracja
                         • administracja bezpieczeństwa
                         • procedury w administracji
                        • Bezpieczeństwo narodowe
                         • bezpieczeństwo międzynarodowe
                         • polityka bezpieczeństwa RP
                        • Ekonomia
                         • ekonomika przemysłu i usług
                         • ekonomika zasobów ludzkich
                         • gospodarka i administracja publiczna
                         • gospodarka lokalna i finanse samorządowe
                        • Politologia
                         • dziennikarstwo polityczne i ekonomiczne
                         • europejskie studia samorządowe
                         • polityka bezpieczeństwa publicznego
                        • Zarządzanie
                         • analityka ekonomiczna w zarządzaniu
                         • controlling i rachunkowość
                         • handel i wystawiennictwo
                         • zarządzanie finansami
                         • zarządzanie w sektorze publicznym i prywatnym
                         • zarządzanie zasobami ludzkimi
                       • Wydział Filologiczno-Historyczny
                        • Historia
                         • specjalizacja nauczycielska
                         • wojskowość i bezpieczeństwo państwa
                         • zarządzanie informacją i dokumentacją
                       • Wydział Nauk Społecznych
                        • Bezpieczeństwo narodowe
                         • bezpieczeństwo publiczne
                         • zarządzanie kryzysowe
                        • Pedagogika
                         • doradztwo zawodowe i personalne
                         • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
                         • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
                         • pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
                         • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
                         • pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego

                       Studia niestacjonarne jednolite magisterskie (lekarski, 12 semestrów)

                       • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
                        • Lekarski

                        Studia niestacjonarne jednolite magisterskie (10 semestrów)

                        • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
                         • Fizjoterapia
                         • Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
                          • Psychologia
                           • psychologia działaności społecznej i zawodowej człowieka
                           • psychologia kliniczna
                           • psychologia wspierania rozwoju w cyklu życia człowieka
                         • Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
                          • Prawo
                           • prawo europejskie i międzynarodowe
                           • specjalizacja sądowa

                         Kilka słów o UJK

                         Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

                         Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

                         Nasz profil na Facebook
                         Tweeter
                         YouTube
                         Radio Fraszka