A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Uchwała nr 17/2007

Uchwała Nr 17/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia 22 lutego 2007  roku


w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Senackiej Komisji


Na podstawie § 32 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

W wyniku złożonej rezygnacji Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach odwołuje z funkcji przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Filii prof. dr hab. Jerzego Kowaleskiego.

§2

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.Pobierz uchwałę w formacie PDF

 17- uchwała przyjęcie rezyg.przewod Komsji.pdf