A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Uchwała nr 2/2007

Uchwała Nr   2 /2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia  25 stycznia  2007 roku

w sprawie zmiany nazwy specjalności 

 

Na podstawie § 31 ust. 2 pkt 5 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

Na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym od roku akademickiego 2007/2008 w ramach kierunku pedagogika  specjalność: „pedagogika opiekuńcza i pracy socjalnej ” zmienia nazwę na „pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pracy socjalnej.”


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pobierz uchwałę w formacie PDF

 2- uchwała - specjalności zm. nazwy.pdf