A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Uchwała nr 71/2006

Uchwała Nr 71/2006

Senatu  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  30 listopada 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z   Południowo-Słowiańskim Instytutem w Mikołajewie


Na podstawie  art. 62 ust. 1 pkt 7 ustawy z  dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365)  uchwala się, co następuje:

§1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy pomiędzy Akademią Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego w Kielcach a Południowo- Słowiańskim Instytutem w Mikołajewie – Ukraina.


§2


Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.


 


Pobierz uchwałę w formacie PDF

 71  -Uchwała Poł.Słow Inst. w Mikołajewie.pdf