Uchwała nr 68/2006

Uchwała Nr 68/2006

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 listopada 2006 roku

w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Na podstawie  art.62 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia   27 lipca   2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 ze zm.) oraz art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2000 r. nr 76, poz. 694) uchwala się,  co następuje:

§ 1

Badanie sprawozdania finansowego Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach za rok 2005przeprowadzi Auxilium S.A. Kraków Aleja Pokoju 94.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 68 -  uchwała biegły rewident.pdf


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka