Uchwała nr 65/2006

Uchwała Nr 65/2006

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  30 listopada 2006 roku

zmieniająca uchwałę nr 66/2005 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2006/2007

 
Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) uchwala  się,  co następuje:

§ 1

1. W § 8 ust. 1 dodaje się  punkt c) o następującym brzmieniu:
c) na studia niestacjonarne na dodatkowy nabór zimowy do dnia 1 marca 2007 r. na kierunek: ekonomia, zarządzanie oraz pedagogika, ekonomia i socjologia w Filii w Piotrkowie Trybunalskim.

2. W § 8 ust. 2 dodaje się  punkt c) o następującym brzmieniu:
c) na studiach niestacjonarnych na dodatkowy nabór zimowy od dnia 5 marca do dnia 7 marca 2007 r. na kierunek: ekonomia, zarządzanie oraz pedagogika, ekonomia i socjologia w Filii w Piotrkowie Trybunalskim.

3. W § 8 ust. 3  dodaje się  punkt d) o następującym brzmieniu:


d) na kierunek ekonomia i zarządzanie oraz pedagogika w Filii w Piotrkowie Trybunalskim na dodatkowy nabór zimowy do 1 marca 2007 r.

4. W § 8 ust. 4  dodaje się  punkt d) o następującym brzmieniu:

d) na kierunek ekonomia i zarządzanie oraz pedagogika w Filii w Piotrkowie Trybunalskim na dodatkowy nabór zimowy od 5 marca do 7 marca 2007 r.

5. W części V, w załączniku nr 2 do uchwały nr 66/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. na kierunku ekonomia w pkt. 3 i 4 skreśla się wyrazy  „z lat 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004”.

6. W części V, w załączniku nr 2 do uchwały nr 66/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. na kierunku zarządzanie i marketing w pkt. 3 i 4 skreśla się wyrazy  „z lat 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004”


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 65 - uchwała zm. Rekrutacja 2006 r.pdf 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka