Uchwała nr 64/2006

Uchwała Nr 64/2006

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 listopada 2006  roku


w sprawie stwierdzenia  wygaśnięcia mandatów  członków  Senatu


Na podstawie § 62 ust. 2 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

W związku z wygaśnięciem mandatu Rady Samorządu Studentów Filii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim na kadencję 2004-2006 , Senat stwierdza wygaśnięcie mandatów  członków  Senatu:

1. Kamil Delipacy
2. Marek Łukasik

§2

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


Pobierz uchwałę w formacie PDF

 64- uchwała wygaśn. mand.pdf


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka