Uchwała nr 62/2006

Uchwała  Nr 62/2006

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 listopada 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu spłaty kredytu


Na podstawie § 31 pkt 1 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się co następuje:

§1

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraża zgodę na zmianę umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym nr 25/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w wysokości 1,5 mln zł polegającą na przedłużeniu terminu spłaty kredytu do dnia 30 listopada  2007 roku. Kredyt przeznaczony będzie na pokrycie zobowiązań płatniczych z tytułu prowadzonej działalności statutowej w Filii w Piotrkowie Trybunalskim.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pobierz uchwałę w formacie PDF

 62 -uchw_kredyt Filia.pdf


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka