Uchwała nr 57/2006

Uchwała Nr  57/2006

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 września  2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody  na podjęcie przez nauczycieli akademickich będących organami jednoosobowymi Uczelni lub ich zastępcami dodatkowego  zatrudnienia w ramach stosunku pracy


 
Na podstawie art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie  wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 ze zm.)  uchwala się, co następuje:


§ 1.

Senat wyraża zgodę  na podjęcie przez następujących nauczycieli akademickich będących organami jednoosobowymi Uczelni lub ich zastępcami dodatkowego  zatrudnienia w ramach stosunku pracy na okres  do końca kadencji:

1) prof. zw. dr hab. Regina Renz,
2) prof. dr hab. Mieczysław Poborski,
3) prof. zw. dr hab. Andrzej Bogaj,
4) prof. dr hab. Bartłomiej Jaśkowski,
5) prof. dr hab. Zbigniew Gazda,
6) prof. dr hab. Zdzisław Ratajek,
7) prof. dr hab. Waldemar Dutkiewicz,
8) prof. zw. dr hab. Wacława Starzyńska,
9) prof. dr hab. Teodora Król,
10) dr Kazimiera Dyrda,
11) dr Barbara Zbroińska,
12) prof. dr hab. Janusz Kot,
13) dr Leszek Nowak,
14) dr Monika Szpringer,
15) dr Grażyna Nowak-Starz,
16) prof. dr hab. Ryszard Kuriata,
17) dr Ryszard Stefański
18) dr Paweł Plaskura.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka