Uchwała nr 41/2006

Uchwała   Nr  41/2006

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


w sprawie nadania audytorium w budynku  Instytutu Nauk Politycznych imienia prof. Andrzeja Wiercińskiego

 
Na podstawie art. 62 ust. 1  pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz.U. Nr  164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 31 ust. 2 pkt 21) Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach uchwala się, co następuje:


§ 1


Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na wniosek rady wydziału Zarządzania i Administracji  naje audytorium nr 5 w budynku  Instytutu Nauk Politycznych przy ul Świętokrzyskiej 21 w Kielcach imię  prof. Andrzeja Wiercińskiego.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka