Uchwała nr 40/2006

Uchwała  Nr 40/2006


Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia  25 maja 2006 roku


w sprawie zajść jakie miały miejsce, w czasie trwania studenckiej wiosny kulturalnej 2006- „Juwenalia 2006".


Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)  uchwala się, co następuje:

 

1. Senat Uczelni  wyraża głębokie oburzenie i ubolewanie z powodu chuligańskich zajść, które miały miejsce w miasteczku akademickim Politechniki Świętokrzyskiej podczas studenckiej wiosny kulturalnej - „Juwenalia 2006", współorganizowanej  przez Akademię Świętokrzyską. Skutkiem tych zajść było zagrożenie bezpieczeństwa studentów i pozostałych osób, uczestników studenckiego  święta, jak również interweniujących funkcjonariuszy Straży Pożarnej.

2. Reprezentując całe środowisko akademickie Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Senat wyraża poczucie współodpowiedzialności za to, co się stało w miasteczku akademickim Politechniki Świętokrzyskiej  i przeprasza wszystkich tych, których bezpieczeństwo i spokój zostały zagrożone, a w szczególności:


1) funkcjonariuszy Straży Pożarnej , którzy nieśli pomoc;
2) władze miasta, które zaufały studentom powierzając jej klucze do jego bram;
3) wszystkich mieszkańców Kielc oburzonych wydarzeniami i zachowaniem osób uczestniczących w  Juwenaliach;

3. Traktując zaistniałe wydarzenia niezwykle poważnie - Senat zobowiązuje władze Uczelni do podjęcia zdecydowanych działań mających na celu wyjaśnienie okoliczności zajść, a przypadku ustalenia udziału w nich studentów naszej Uczelni do wyciagnięcia przewidzianych prawem konsekwencji.

 Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka