Uchwała nr 32/2006

Uchwała Nr  32/2006

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia   27  kwietnia 2006 roku

 

w sprawie stanowiska Senatu w zakresie planów zmian w przepisach podatkowych

 

           

Na podstawie art. 62 ust. 1  pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz.U. Nr  164, poz. 1365) oraz § 31 ust. 2 pkt 21) Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraża zaniepokojenie planami Ministerstwa Finansów dotyczącymi  likwidacji zasad stosowania  obniżonych kosztów uzyskania przychodu za pracę o charakterze twórczym. Proponowane zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  spowodują w następnych latach drastyczne obniżenie dochodów netto pracowników Uczelni. W związku z powyższym nastąpi likwidacja pozytywnych skutków przeprowadzonej w latach 2001- 2004 ustawowej poprawy  wynagrodzeń pracowników szkół wyższych. Zwracamy się zatem z prośbą o rozważenie celowości i skutków tej zmiany dla rozwoju polskiej nauki i edukacji.

 

 

 

Do wiadomości:

 

- KRASP

- Rada Główna Szkolnictwa Wyższego

- Minister Edukacji i Nauki  

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka