Uchwała nr 31/2006

Uchwała Nr  31/2006

 

Senatu  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia   27 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy

z Narodowym Uniwersytetem im. Tarasa Szewczenki w Kijowie

 

            Na podstawie  art. 62 ust. 1 pkt 7 ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365)  uchwala się, co następuje:

 

 

§1

 

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez rektora umowy o współpracy Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z Narodowym Uniwersytetem im. Tarasa Szewczenki w Kijowie.

 

§2

 

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka