A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Uchwała nr 29/2006

Uchwała  Nr  29/2006

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 z dnia   27 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie uzupełnienia składu Senackiej  Komisji Wydawnictw i Bibliotek

 

       Na podstawie § 32 ust.4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

 

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w wyniku wyboru powołuje w skład   Senackiej Komisji Wydawnictw i Bibliotek - dr Monikę Szpringer .

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.