Uchwała nr 27/2006

Uchwała  Nr  27/2006

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 z dnia   27 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie uzupełnienia składu Senackiej  Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów

 

     

 Na podstawie § 32 ust.4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

 

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w wyniku wyboru powołuje w skład   Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów:

 

  1. prof. dra hab. Wiesława Cabana
  2. prof. dra hab. Waldemara Dutkiewicza
  3. Iwonę Rycąbel
  4. Pawła Czupryńskiego

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka