Uchwała nr 22/2006

Uchwała  Nr  22 /2006

 

Senatu  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  27 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok studiów  w roku akademickim 2006/2007

 

  

 

    Na podstawie art.6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca  2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1366 ze zm. ) uchwala się,  co następuje:

 

§ 1

 

Limity przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2006/2007 określa załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Załącznik do uchwały nr   22 /2006

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 kwietnia 2006 r.


Limity przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne
 w roku akademickim 2006/2007

Kierunek studiów

studia

studia

 

stacjonarne

niestacjonarne

WYDZIAŁ  HUMANISTYCZNY

1. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

   1/ studia jednolite magisterskie

      - prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa

30

 

      - zarządzanie informacją

30

90

      - biblioteki szkolne i publiczne

30

 

2/ studia drugiego stopnia

-

           30

2. Filologia

   1/ filologia angielska (studia pierwszego stopnia)

45

45

   2/ filologia germańska (studia pierwszego stopnia)

40

40

   3/ filologia rosyjska (studia jednolite magisterskie)

           45

-

   4/ filologia rosyjska z elementami języka rosyjskiego biznesu (studia jednolite magisterskie)

 

-

        

 

45

   5/ filologia rosyjska z elementami translatoryki (studia jednolite magisterskie)

 

-

   6/ język rosyjski biznesu (studia pierwszego stopnia)

            45

 

   7/ język rosyjski biznesu (studia drugiego stopnia)

-

 

45

3. Filologia polska

   1/ studia jednolite magisterskie

      120

120

   2/ studia pierwszego stopnia

-

30

   3/ studia pierwszego stopnia dla absolwentów studiów wyższych z uprawnieniami do nauczania w szkole

 

-

 

30

   4/ studia drugiego stopnia

-

30

4. Historia

   1/ studia jednolite magisterskie

150

150

   2/ studia pierwszego stopnia

-

30

   3/ studia drugiego stopnia

-

30

WYDZIAŁ  MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

1. Biologia

   1/ studia pierwszego stopnia

100

100

   2/ studia drugiego stopnia

120

60

2. Chemia

   1/ studia pierwszego stopnia

 

50

   - chemia z biologią

30

-

   - pozostałe specjalności

100

-

   2/ studia drugiego stopnia

40

40

3. Fizyka

   studia pierwszego stopnia

80

-

4. Geografia

   1/ studia pierwszego stopnia

100

120

   2/ studia drugiego stopnia

140

70

5. Informatyka

   studia pierwszego stopnia

84

72

6. Matematyka

   1/ studia pierwszego stopnia

125

80

   2/ studia drugiego stopnia

 

 

   - nauczanie matematyki i informatyki

30

54

   - zastosowanie matematyki w finansach i teleinformatyce

25

26

 

7. Ochrona środowiska

   studia pierwszego stopnia

60

100

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

1. Fizjoterapia

    1/ studia pierwszego stopnia

75

75        

    2/ studia drugiego stopnia

50

125

2. Pielęgniarstwo

   1/ studia pierwszego stopnia

75

100 (260)*

   2/ studia drugiego stopnia

30

100

3. Położnictwo

   1/ studia pierwszego stopnia

30

30 (130)*

WYDZIAŁ  PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY

1. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

    1/ studia pierwszego stopnia

30

30

    2/ studia drugiego stopnia

30

-

2. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

    studia jednolite magisterskie  

50

50

3. Malarstwo

   studia pierwszego stopnia

15

 

4. Pedagogika

   1/ studia jednolite magisterskie

      - pedagogika opiekuńcza i pracy socjalnej

-

100

      - resocjalizacja i profilaktyka społeczna

-

100

      - rewalidacja z terapią pedagogiczną

-

60

   2/ studia pierwszego stopnia

 

 

     - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

100

50

    - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego

100

-

    - pedagogika opiekuńcza i pracy socjalnej

100

-

    - resocjalizacja i profilaktyka społeczna

100

-

    - rewalidacja z terapią pedagogiczną

75

-

   3/ studia drugiego stopnia

      - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 

 

        z terapią pedagogiczną

-

200

      - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem  języka angielskiego

 

75

 

      - pedagogika opiekuńcza i pracy socjalnej

-

120

      - resocjalizacja i profilaktyka społeczna

-

200

      - rewalidacja z terapią pedagogiczną

-

45

      - pedagogika ogólna

-

100

      - pedagogika szkolna i środowiskowa

-

75

      - nauczanie języka angielskiego

-

75

WYDZIAŁ  ZARZĄDZANIA  I  ADMINISTRACJI

1. Ekonomia

    1/ studia pierwszego stopnia

220

220

    2/ studia drugiego stopnia

       - dla własnych absolwentów

120

120

       - dla absolwentów innych uczelni

30

120

2. Politologia

    1/ studia jednolite magisterskie

150

150

    2/ studia drugiego stopnia

100

150

3. Zarządzanie i marketing

   1/ studia pierwszego stopnia

200

250

   2/ studia drugiego stopnia

      - dla własnych absolwentów

180

200

      - dla absolwentów innych uczelni

60

200


* zwiększenie limitu w przypadku uruchomienia projektu „Studia podwyższające kwalifikacje pielęgniarek i położnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


 

FILIA  W  PIOTRKOWIE  TRYBUNALSKIM

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY

1. Filologia

   - filologia angielska

40

60

2. Filologia polska

   1/ studia jednolite magisterskie

120

80

   2/ studia drugiego stopnia

-

60

3. Historia

    1/ studia jednolite magisterskie

120

60

4. Stosunki międzynarodowe

    1/ studia pierwszego stopnia

70

150

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

1. Ekonomia

    1/ studia pierwszego stopnia

150

200

2. Pedagogika

   1/ studia jednolite magisterskie

300

300

   2/ studia drugiego stopnia

 

500

3. Socjologia

   1/ studia pierwszego stopnia

130

150


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka