A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Uchwała Nr 6/2006

Uchwała  Nr 6/2006

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 26 stycznia 2006 roku

 

w sprawie  utworzenia specjalności  na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym

 

 

                        Na podstawie § 31 ust.2 pkt 5 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

 Na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym, w Instytucie Fizyki,  na kierunku  informatyka tworzy się   od roku akademickiego 2006/2007 specjalność „teleinformatyka” .

 

§2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.