A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Uchwała Nr 5/2006

Uchwała Nr  5/2006

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia   26 stycznia 2006  roku

 

 

zmieniająca uchwałę Senatu  Nr  6 /2005 z dnia  24 lutego 2005  roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu Filii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie § 9 ust. 5 i § 31 ust. 2 pkt 23  Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

W załączniku do uchwały Nr 6/2005 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia z dnia  24 lutego 2005  roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Filii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w prowadza się następujące zmiany:

 

W § 15 dodaje się punkt 27 o treści następującej:

 

„Rozpatrywanie z upoważnienia rektora odwołań od  decyzji dziekana w zakresie wynikającym z regulaminu pomocy materialnej dla studentów spraw dotyczących  studentów Filii.”

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.