Uchwała nr 4/2006

Uchwała  Nr  4 /2006

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 z dnia   26 stycznia 2006 roku

 

w sprawie uzupełnienia składu Senackiej komisji ds. misji i strategii rozwoju Uczelni

 

       Na podstawie § 32 ust.4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§1

 

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w wyniku wyboru powołuje w skład   Senackiej Komisji ds. misji i strategii rozwoju Uczelni  - prof. dra hab. Zbigniewa Olesińskiego .

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka