Uchwała Nr 3/2006

Uchwała Nr   3 /2006

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia   26 stycznia 2006  roku

  

w sprawie stwierdzenia  wygaśnięcia mandatu członka Senatu

 

 

Na podstawie § 62 ust. 2 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Senat stwierdza wygaśnięcie mandatu  członka Senatu  Pana Tomasza Pruska z dniem 1 stycznia 2006 roku.

 

 

§2

 

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka