Uchwała nr 77/2005

Uchwała  Nr  77 /2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 15 grudnia 2005 roku

 

w sprawie zakładu  w Instytucie Filologii Polskiej

 

       Na podstawie §20 ust. 3 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Senat wyraża zgodę na istnienie w dotychczasowej formie Zakładu Dydaktyki Literatury
i Języka Polskiego w Instytucie  Filologii Polskiej   Wydziału Humanistycznego Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, który nie spełnia wymogów przewidzianych w §20 ust. 2 Statutu Uczelni.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka