Uchwała nr 72/2005

Uchwała Nr  72/2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 15 grudnia  2005 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcia prac polegających na

przystosowaniu budynku A Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego do nowych przepisów p. poż.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164 poz.1365) oraz § 31 ust. 2 pkt 23 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Senat wyraża zgodę na rozpoczęcie prac polegających na przystosowaniu budynku A Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego przy ul. Świętokrzyskiej 15 do nowych przepisów p. poż. Wartość  prac określa się na około 4 mln zł.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka