Uchwała nr 70/2005

Uchwała  Nr  70/2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  24 listopada 2005 roku

 

w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego na 2005 rok

 

       Na podstawie art.62 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365) uchwala się, co następuje:

 

§1

W zawiązku z przyznaniem dodatkowych dotacji dokonuje się zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni  na rok 2005, w wyniku których:

1)      przychody na działalność operacyjną Uczelni wynoszą

120.190,4 tys. zł

2) koszty działalności operacyjnej Uczelni wynoszą  

           122.373,1 tys. zł

     3) przewidywany wynik finansowy Uczelni wyniesie

         - 2.195,9 tys. zł

 

§2

 

Szczegółowe zmiany wprowadzone w Działach I, II, III, IV planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2005 przedstawia załącznik nr 1.  

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki do uchwały w odrębnym pliku PDF


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka