Uchwała nr 69/1005

Uchwała Nr  69/2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 24 listopada 2005 roku

 

 w sprawie wyboru biegłego rewidenta

 

 

            Na podstawie art.62 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia   27 lipca   2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365) oraz art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2000 r. nr 76, poz. 694) uchwala się,  co następuje:

 

§ 1

 

Badanie sprawozdania finansowego Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach za rok 2005 przeprowadzi Biuro Rachunkowo-Rewizyjne „Cyfra-Bad” mgr Jadwiga Machnicka, Łódź ul. Dywizjonu 303 /21.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka