Uchwała nr 68/2005

Uchwała Nr  68/2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia   24  listopada 2005 roku

 

w sprawie utworzenia i zniesienia specjalności 

 

         Na podstawie § 31 ust. 2 pkt 5 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

1. Na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym od roku akademickiego 2006/2007 tworzy się:

 

1)      w ramach kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na studiach pierwszego i drugiego stopnia specjalności – „prowadzenie zespołów muzycznych” i „edukacja artystyczna i animacja kultury”,

 

2. Na Wydziale Zarządzania i Administracji od roku akademickiego 2006/2007 tworzy się:

 

1)      w ramach kierunku zarządzanie i marketing na studiach pierwszego stopnia  specjalność – „rachunkowość”,

2)      w ramach kierunku zarządzanie i marketing na studiach drugiego stopnia  specjalność – „rachunkowość i ekonomika opodatkowania”,

 

3. Na Wydziale Filologiczno-Historycznym od roku akademickiego 2006/2007 tworzy się:

 

1)      w ramach kierunku stosunki międzynarodowe na studiach pierwszego stopnia specjalności – „bezpieczeństwo wewnętrzne”, „bezpieczeństwo międzynarodowe”, „integracja europejska i polityka regionalna”, „eurologistyka”,

 

4. Na Wydziale Nauk Społecznych od roku akademickiego 2006/2007 tworzy się:

 

1)      w ramach kierunku ekonomia na studiach pierwszego stopnia  specjalności – „logistyka          i marketing”, „procesy innowacyjne w gospodarce rynkowej”, „metody ilościowe w gospodarce żywnościowej”, „ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych                       i przedsiębiorstw”,

2)      w ramach kierunku pedagogika na studiach pierwszego i drugiego stopnia specjalności – „pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z edukacją artystyczną”, „edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną”.

 

 

§ 2

 

1. Na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym od roku akademickiego 2006/2007:

1)      w ramach kierunku  pedagogika na studiach pierwszego stopnia specjalność „zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim” zmienia nazwę na  „edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim”

2)      w ramach kierunku  pedagogika na studiach pierwszego i drugiego stopnia specjalność „zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną” zmienia nazwę na - „edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną”.

 

2.  Na Wydziale Filologiczno-Historycznym od roku akademickiego 2006/2007:

 

1)      w ramach kierunku historia na studiach jednolitych magisterskich specjalność  - „historia wojskowości” zmienia nazwę na „historia z historią wojskowości”,

 

3.       Na Wydziale Nauk Społecznych od roku akademickiego 2006/2007:

1)      w ramach kierunku  pedagogika na studiach pierwszego i drugiego stopnia specjalność „pedagogika resocjalizacyjna” zmienia nazwę na „pedagogika resocjalizacyjna                  z profilaktyką uzależnień”

 

 

§ 3

 

1. Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym od roku akademickiego 2006/2007 znosi się:

1)      w ramach kierunku  chemia na studiach pierwszego i drugiego stopnia specjalność– „chemia z elementami informatyki stosowanej”.

 

2. Na Wydziale Nauk Społecznych od roku akademickiego 2006/2007 znosi się:

 

1)      w ramach kierunku ekonomia na studiach pierwszego stopnia  specjalności – „informatyka finansowo-bankowa”, „zastosowanie informatyki w ekonomii”, „logistyka”, „zarządzanie finansami przedsiębiorstw”, „skarbowość i podatki”, „marketing                 i zarządzanie w gospodarce żywnościowej”, „ekonomika agrobiznesu z informatyką stosowaną”, „ekologia i ochrona środowiska”

2)      w ramach kierunku pedagogika na studiach drugiego stopnia specjalności –  „edukacja humanistyczna w szkole”, „pedagogika zdrowia”, pedagogika rodziny”, pedagogika ogólna”.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka