A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Wzór umowy (informacje dla cudzoziemców)

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach - pobierz