Uchwała nr 65/2005

Uchwała Nr  65 /2005

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia   27 października 2005 roku

 

zmieniająca uchwałę nr 29/2005 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2005 r w sprawie szczegółowego planu podziału środków finansowych na poszczególne rodzaje działalności oraz pomiędzy jednostki organizacyjne Uczelni wynikającego z planu rzeczowo-finansowego na rok 2005

 

Na podstawie art.62 ust. 2  pkt 1, ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie  wyższym (Dz. U. Nr 164 poz.1365) oraz § 84 ust. 2 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

W związku z utworzeniem Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz przekształceniem Wydziału Pedagogicznego i Nauk o Zdrowiu w Wydział Pedagogiczny i Artystyczny w szczegółowym planie podziału środków finansowych na poszczególne rodzaje działalności oraz  pomiędzy jednostki organizacyjne Uczelni  dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 października 2005 r.

Załączniki w odrębnych plikach PDF  


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka