Uchwała nr 64/2005

Uchwała   Nr  64/2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia   27 października 2005 roku

 

zmieniająca  uchwałę Nr 30/2005 z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie obowiązkowego wymiaru pensum dla nauczycieli akademickich i warunków jego obniżania w roku akademickim 2005/2006

 

            Na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz.U. Nr  164, poz. 1365) oraz § 68 Statutu Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr 30/2005 z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie obowiązkowego wymiaru pensum dla nauczycieli akademickich i warunków jego obniżania w roku akademickim 2005/2006 w § 1 ust. 2 dodaje się pkt. 4) o treści następującej:

 

„ 4) wykonujących mandat posła na Sejm  lub mandat senatora Rzeczypospolitej Polskiej  - 120 godzin”

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka