Uchwała nr 60/2005

Uchwała  Nr   60/2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

                                                                    

z dnia   27 października 2005 roku

 

w sprawie powołania  składu Senackiej Komisji  Dydaktyki i Spraw Studenckich

 

      

Na podstawie § 32 ust.4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

 

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach w wyniku wyborów powołuje na członków stałej Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich na okres do końca kadencji Senatu następujące osoby:

1.       prof. Janusz Król – przewodniczący

2.       dr Ewa Braziewicz

3.       dr Alicja Giermakowska

4.       dr Małgorzata Kwaśniewska

5.       dr Zdobysław Kuleszyński

6.       dr Małgorzata Mochoń

7.       dr Rafał Pawłowski

8.       dr inż. Paweł Plaskura

9.       dr Tadeusz Szperna

10.   Marcin Kmieciak

§2

 

Obsługę  administracyjną Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich prowadzi Dział Nauczania.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka