Uchwała nr 58/2005

Uchwała  Nr  58 /2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  27  października 2005 roku

 

w sprawie powołania  składu Komisji Dyscyplinarnej dla

Nauczycieli Akademickich

 

 

       Na podstawie §76 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w wyniku wyboru powołuje w skład Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na okres do końca kadencji Senatu,  następujące osoby:

 

1.       prof. dr hab. Andrzej Jankowski – przewodniczący

2.       prof. zw. dr hab. Adam Massalski – z-ca przewodniczącego

3.       dr Krzysztof Bracha

4.       dr Maria Kaczmarkiewicz

5.       dr Artur Kasprzyk

6.       dr Mirosława Nowak

7.       dr Wojciech Piotrowski

8.       dr Dariusz Skorupka

9.       dr Roman Suligowski

 

§2

 

Obsługę administracyjną Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich prowadzi Dział Kadr.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka